CONSELL DE GREMIS

 

ACORDS I CONVENIS

 


Gràcies a un acord entre el Consell de Cremis i la Cambra de Comerç posem a disposició de les entitats agremiades una sèrie de nous serveis per recolzar els autònoms i les micropimes.

Pàgina web gratuïta per autònoms

Assessorament i creació d'una landing page, visible des de qualsevol dispositiu mòbil i amb les dades més rellevants del vostre negoci.

 

Certificat digital per professionals autònoms.

Realitza tràmits electrònics amb les AA.PP. de forma completament on line: obtenir certificats tributaris, pagar impostos… garantint la identitat del titular i informant de la seva situació actual d'autònom amb plenes garanties legals.

 

Assessorament i descomptes en telefonia mòbil.

Assessorament gratuït i revisió de les vostres factures actuals de telefonia i com millorar-les així com altres ofertes que es puguin adequar a les vostres necessitats.Descomptes en aparcamentsConveni de col.laboració comercial SABA

Conveni de col.laboració comercial B:SM

Conveni de col.laboració comercial NÚÑEZ I NAVARRO APARCAMENTS
Altres serveis


Conveni de col.laboració
comercial CEPSA

Conveni de col.laboració
comercial BANC DE SABADELL

 


ADHESIÓ A FOMENT DEL TREBALL

 


El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme formalitza la seva afiliació directa a Foment del Treball Amb aquesta iniciativa es marca un primer pas per unificar, sumar i recuperar en un sector que és fonamental en l'economia catalana, i que necessita una representació unificada i forta després de l'afectació que el sector ha sofert en els darrers temps.
El President del Consell de Gremis, ha manifestat que "s'inicien nous temps per a un comerç a Catalunya, renovat que ha de comptar amb entitats unides per donar resposta al sector". Foment del Treball considera molt important que el Consell de Gremis hagi tingut la iniciativa i l'impuls per liderar el comerç perquè, sens dubte, representa la garantia d'una feina rigorosa, amb capacitat de sumar i integrar les diferents sensibilitats del sector.
Així mateix, el president del Consell ha estat designat vocal del Comitè Executiu de Foment

 LÍNIES D'AJUT PER A LA CONTRACTACIÓ AMB BARCELONA ACTIVA

 


Els Gremis signen un conveni clau per col·laborar amb Barcelona Activa que permetrà potenciar l'ocupabilitat en el sector oficis. El Consell de Gremis i Barcelona Activa han centrat el conveni en establir un punt de connexió per a tots els sectors gremials, facilitant informació i accés als Gremis i als seus agremiats i agremiades als programes de formació, contractació, ocupació, així com altres existents.

Descarregar PDF


Barcelona Activa amb el Consell de Gremis ha acordat una línia d'acompanyament per a cada gremi i agremiat que ho sol·liciti. Atenció personalitzada per un responsable designat per al Consell. Entrevistes prèvies de filtre de candidats i perfils seleccionats per incorporar per Majors de 30 anys (Programa 30 Plus) i Menors de 30 anys (Programa Fem ocupació per a Joves)
Bonificació econòmica per cada incorporat.

Convocatòria de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES) (Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre).

 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA - ÀREES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

 El Consell de Gremis ha estat designat com a part de la comissió permanent del Pacte per la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, en particular en l'àmbit de la Distribució de Mercaderies (DUM), tema capdal pel sector del comerç i els serveis.

El Consell de Gremis signa un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la càrrega i la descàrrega a la ciutat.

L'acord signat preveu que els professionals associats al Consell de Gremis que requereixin de condicions especials per realitzar la seva activitat, podran excedir els 30 minuts habituals a les places de càrrega i descàrrega i arribar fins a les 2 o les 6 hores d'ús. L'objectiu és donar resposta a les demandes i les necessitats dels diferents gremis professionals, facilitant la seva tasca.

 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM

 

 El Consell de Gremis i l'Agència Catalana de Consum impulsen un codi de bones pràctiques per a les pimes del comerç, serveis i turisme de Catalunya.

Amb aquest conveni, el Consell de Gremis i l'ACC volen fomentar entre les 10.000 pimes associades a la patronal catalana, l'adhesió al Sistema Arbitral de Consum, a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, com a mitjà idoni per a la resolució de litigis. L'acord contempla un protocol d'accions de cooperació per assolir que les empreses associades excel·leixin en matèria de consum, en àmbits també com la formació, la informació, l'atenció als clients, així com en el compromís social i el foment del consum responsable.

 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB CAMBRA DE BARCELONA

 

 El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme (CG) ha signat un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb l'objectiu de col·laborar per fomentar i desenvolupar activitats conjuntes de suport a l'empresa comercial, turística i de serveis que formen part de les seves organitzacions.

 SIGNATURA DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER A LA SOSTENIBILITAT

 

 El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme (CG) és un dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat promogut per la Xarxa Barcelona més Sostenible.
L'àmbit del comerç té un gran pes a Barcelona, i un caràcter propi, i és per aquest motiu que dins de Barcelona + Sostenible s'ha creat el nou programa Comerç + Sostenible que promou la millora de la sostenibilitat del sector comercial a través de bones pràctiques ambientals i socials com: estalvi d'energia, prevenció i gestió de residus, reducció del consum d'aigua, mobilitat sostenible, consum responsable i compromís amb la comunitat.

 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DE BARCELONA (IMHB)

 

 El Consell de Gremis té establert aquest conveni per mitjà del qual les entitats que s'hi adhereixin poden accedir per Internet a la Carpeta del professional, una eina que permet obtenir dades dels clients i fer tràmits de manera telemàtica.

Requisits

· Pertànyer al Consell de Gremis.
· Estar adherit al conveni signat entre el Consell de Gremis i l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.
· Disposar de signatura electrònica (certificats admesos).
· Tenir concedida la representació per part del client a favor del professional per accedir a les dades i per fer determinats tràmits.

 

Dades que es poden consultar:

Prèvia autorització del client, es tindrà accés a les dades principals que té l'IMHB dels contribuents: dades identificatives dels clients, pagaments fets en els darrers dotze mesos, deutes pendents de pagament, immobles i vehicles amb adreça a la ciutat de Barcelona, activitats econòmiques, plus vàlues pagades, guals a nom del client, multes/sancions i domiciliacions bancàries vigents. Les dades estan diàriament actualitzades i es poden visualitzar en qualsevol moment.

 

Tràmits que es poden fer a través de la Carpeta del professional:

A la vista de les dades dels clients es podran realitzar directament els principals tràmits (obtenció de documents de pagament, domiciliacions, pagaments, presentació telemàtica de recursos contra tributs i multes, sol·licituds de devolució d'ingressos, certificats de pagament, canvis d'adreça fiscal, autoliquidacions i estimacions de plus vàlua, fraccionaments, rectificació de petits errors, autoliquidacions de l'impost de vehicles o de residus, cites amb l'IMHB i certificats negatius de deute).

 SOSTENIBILITAT

 

 

Acord Cívic per una Barcelona neta i sostenible

El Consell de Gremis (CG) és signant de l'Acord Cívic per una Barcelona neta i sostenible amb l'Ajuntament de Barcelona. Mitjançant aquest Acord els membres de la nostra entitat gaudeixen d'un 10% de descompte ens els preus públics per la recollida de residus comercials. A més, l'Acord Cívic també ofereix una sèrie de recursos als signants com ara, formació en la gestió de residus i en la utilització dels punts verds amb la tramitació de les targetes verdes que tenen una bonificació del 50%.

 

Compromís ciutadà per a la sostenibilitat

El dia 11 de desembre de 2012 vam signar la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Amb aquesta signatura el Consell de Gremis es coresponsabilitza en el compliment dels objectius i les línies d'acció recollits en el Compromís per fer que la ciutat de Barcelona sigui més sostenible. El Compromís recull 10 objectius i, per a cadascun d'ells, es marquen 10 línies d'acció. Alguns d'aquests objectius són construir una ciutat eficient, productiva i d'emissions zero; l'ús racional dels recursos; bon govern i responsabilitat social, i fer l'espai públic i la mobilitat més sostenibles, és a dir, fer dels carrers per circular carrers per viure-hi.

 

 

Pacte per la Bossa

Des de l'any 2009, el Consell de Gremis és membre adherit al Pacte per la Bossa entre l'Agència de Residus de Catalunya. Amb aquesta adhesió el Consell de Gremis es va comprometre a promoure campanyes de sensibilització i orientació ambiental del consumidor pel foment de la reutilització de bosses i del seu reciclatge.

 © CONSELL DE GREMIS   |   Política de Privacitat